Kokemusasiantuntijan työnkuva

Kokemusasiantuntija voi toimia mm:

  • Ammattilaisen työparina
  • Ryhmänohjaajana
  • Vertaisohjaajana ammattilaisen työparina
  • Kokemuskouluttajana / luennot, alustukset, koulutustilaisuudet, seminaarit sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille ja ammattilaisille, yliopistoille, lukioille, järjestöille, seurakunnille, sairaanhoitopiireille ym.
  • Antamalla haastatteluja eri medioihin
  • Kehittäjänä ohjausryhmien, työryhmien tai johtoryhmien jäsenenä tai järjestöjen kehittämistehtävissä
  • Kokemusarvioijana osallistumalla palveluiden toimivuuden, laadun sekä ihmisoikeuksien toteutumisen arvioimiseen tutkimusryhmän jäsenenä (auditointi)
  • Tukihenkilönä
  • Vertaispalveluohjaajana, vertaisneuvojana
  • Kokemusammattilaisena (alan ammatillinen tutkinto)