Palkkiosuositukset

TehtäväkuvausPalkkiosuositus
Ryhmänohjaus ja valmistetyö25 € /tunti
Asiakastapaamiset ja tukihenkilötoiminta50 € /sovittu tapaaminen
Oppilaitosyhteistyö, seminaarit, alustukset, paneelit, luennot ja koulutustilaisuudet100 – 600 €
Kokouspalkkio50 – 100 €
Kehittämisprojektiin osallistuminen300 – 600 €
Muu työskentely (mm. havainnointi, haastattelu, vertaisryhmät, auditointi, työryhmätyöskentely)25 € /tunti