Kat - Salo

Salon alueen koulutetut kokemusasiantuntijat ry

Salon alueen koulutetut kokemusasiantuntijat ry:n Salon alueella tapahtuvaa kokemusasiantuntijatoimintaa.

Kat - Salo

Kat-Salo on Mielenterveyden keskusliiton jäsenyhdistys.

Kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö jolla on omakohtaista kokemusta mielenterveys- tai päihdeongelmasta, taikka jostakin muusta elämänvaikeudesta, niistä toipuneena, palveluita käyttäneenä, tai omaisena/läheisenä.

Hänellä on kokemustietoa siitä, miltä tuntuu sairastua ja sairastaa, olla hoidossa ja kuntoutua. Kokemusasiantuntija voi toimia sosiaali- ja terveysalan palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä ja arvioinnissa sekä ammattilaisen työparina että omais-, kuntoutus- ja vertaisryhmien ohjaajana.

Kat – Salon kokemusasiantuntijat ovat suorittaneet KoKoA ry:n hyväksymän koulutuksen (100h /Salon kansalaisopisto tai muu vastaava).

Tehtävät ja arvot

kokoasalo

Kat – Salon tehtävät:

 • Kokemusasiantuntijatoiminnan edistäminen ja tunnetuksi tekeminen, asenteisiin vaikuttaminen sekä asiakkaiden osallisuuden lisääminen
 • Kokemusasiantuntijuuden tuominen osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia
  Yhteistyö ja yhteiskehittäminen kunnallisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa
 • Edunvalvonta

Kat – Salon arvot

 • Ihmisyyden
 • Tasavertaisuus
 • Luottamuksellisuus
 • Suvaitsevaisuus
 • Avoimuus ja läpinäkyvyys
 • Vastavuoroisuus
 • Koko sydämellä